Aktywny samorząd

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"  2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje, że w 2014r. będzie również realizowany pilotażowy program "Aktywny samorząd".

W ramach realizacji programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON w 2014 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w następujących obszarach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

Moduł III– szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

 

Najważniejsze informacje o programie Aktywny samorząd:

pdfpobierz ulotkę informacyjną

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, pokój nr 3
w okresie od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, pokój nr 3
w okresie od 01.03.2014 r. do 30.03.2014 r.

Formularze wniosków do wypełnienia są dostępne w zakładce „Druki” lub w siedzibie centrum.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON:  www.pfron.org.plw zakładce "Programy i zadania PFRON".